Kwaśniewski W., Kotarski J., Polak G., Goździcka-Józefiak A., Kotarski J. 2013. Rola osi ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF) w karcinogenezie. Postępy Biologii Komórki. 40(1): 121-40.

Kwaśniewski W., Kotarski J., Polak G., Goździcka-Józefiak A., Kotarski J. 2013. Rola osi ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF) w karcinogenezie. Postępy Biologii Komórki. 40(1): 121-40.