Kędzia B., Hołderna-Kędzia E., Goździcka-Józefiak A., Buchwald W. 2013. Przeciwdrobnoustrojowe działanie Chelidonium majus L. Postępy Fitoterapii. 4: 236-43.

Kędzia B., Hołderna-Kędzia E., Goździcka-Józefiak A., Buchwald W. 2013. Przeciwdrobnoustrojowe działanie Chelidonium majus L. Postępy Fitoterapii. 4: 236-43.