Knopik-Skrocka A., Kręplewska P., Jarmołowska-Jurczyszyn D. 2016. Naczynia krwionośne i mimikra naczyniowa nowotworów-aktualny stan wiedzy oraz poszukiwanie nowych celów komórkowych/molekularnych terapii antyangiogennej. Postępy Biologii Komórki. 43(2): 213-36.

Knopik-Skrocka A., Kręplewska P., Jarmołowska-Jurczyszyn D. 2016. Naczynia krwionośne i mimikra naczyniowa nowotworów-aktualny stan wiedzy oraz poszukiwanie nowych celów komórkowych/molekularnych terapii antyangiogennej. Postępy Biologii Komórki. 43(2): 213-36.