Jasiewicz B., Sierakowska A., Wandyszewska N., Warżajtis B., Rychlewska U., Wawrzyniak R., Mrówczyńska L. 2016. Antioxidant properties of thio-caffeine derivatives: Identification of the newly synthesized 8-[(pyrrolidin-1-ylcarbonothioyl)sulfanyl]caffeine as antioxidant and highly potent cytoprotective agent. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 26(16): 3994-98. doi:10.1016/j.bmcl.2016.06.091

Jasiewicz B., Sierakowska A., Wandyszewska N., Warżajtis B., Rychlewska U., Wawrzyniak R., Mrówczyńska L. 2016. Antioxidant properties of thio-caffeine derivatives: Identification of the newly synthesized 8-[(pyrrolidin-1-ylcarbonothioyl)sulfanyl]caffeine as antioxidant and highly potent cytoprotective agent. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 26(16): 3994-98. doi:10.1016/j.bmcl.2016.06.091