Warowicka A., Broniarczyk J., Węglewska M., Kwaśniewski W., Goździcka-Józefiak A. 2022. Dual role of YY1 in HPV life cycle and cervical cancer development. International Journal of Molecular Sciences. 23(7): 1-19. doi:10.3390/ijms23073453

Roach M. J., McNair K., Michalczyk M., Giles S. K., Inglis L. K., Pargin E., Barylski J., Roux S., Decewicz P., Edwards R. A. 2022. Philympics 2021: prophage predictions perplex programs. F1000Research. 10: 1-23. doi:10.12688/f1000research.54449.2

Kwaśniewski W., Stupak A., Wołuń-Cholewa M., Fronczek A., Kwaśniewska A., Kotarski J., Polak G., Goździcka-Józefiak A. 2022. P1 promoter IGF-1 polymorphism and IGF-1, IGF-R, LSF, and TSG 101 expression profile in endometriosis. Ginekologia Polska. ahead of print doi:10.5603/GP.a2021.0210