Bałdysz S. J., Barylski J. 2022. Aneks: Taksonomia wirusów i subwirusowych czynników zakaźnych. in: Wirusologia. Ed. Goździcka-Józefiak A. Wydawnictwo Naukowe PWN. pp.: 365-78.