Kaznowski A., Konecka E. 2013. Właściwości przeciwdrobnoustrojowe preparatów pochodzenia roślinnego. in: Ziołolecznictwo, Biokosmetyki, Żywność Funkcjonalna. Ed. Wawer I., Trziszka T. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno-Wrocław. pp.: 150-61.

Koczura R., Mokracka J., Barczak A., Krysiak N., Kaznowski A. 2013. Association between the presence of class 1 integrons, virulence genes, and phylogenetic groups of Escherichia coli isolates from river water. Microbial Ecology. 65(1): 84-90. doi:10.1007/s00248-012-0101-3

Konecka E., Baranek J., Kaznowski A. 2013. Genetic similarity and distribution of cry genes of Bacillus thuringiensis pathogenic for Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) and Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae). Biocontrol Science and Technology. 23(4): 474-79. doi:10.1080/09583157.2013.764400

Mokracka J., Oszyńska A., Kaznowski A. 2013. Increased frequency of integrons and β-lactamase-coding genes among extraintestinal Escherichia coli isolated with a 7-year interval. Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology. 103(1): 163-74. doi:10.1007/s10482-012-9797-9

Szczuka E., Grabska K., Trawczyński K., Bosacka K., Kaznowski A. 2013. Characterization of SCCmec types, antibiotic resistance, and toxin gene profiles of Staphylococcus aureus strains. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 60(3): 261-70. doi:10.1556/AMicr.60.2013.3.3

Szczuka E., Urbańska K., Pietryka M., Kaznowski A. 2013. Biofilm density and detection of biofilm-producing genes in methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains. Folia Microbiologica (Praha). 58(1): 47-52. doi:10.1007/s12223-012-0175-9