Kozanecka-Okupnik W., Sierakowska A., Berdzik N., Kowalczyk I., Mrówczyńska L., Jasiewicz B. 2022. New triazole-bearing gramine derivatives–synthesis, structural analysis and protective effect against oxidative haemolysis. Natural Product Research. 36(13): 3413-19. doi:10.1080/14786419.2020.1864364

Kosicka E. M., Pieńkowska J. R., Lesicki A. 2022. The complete mitochondrial genome of the terrestrial snail Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) (Gastropoda, Eupulmonata, Hygromiidae). ZooKeys. 1130: 65-78. doi:10.3897/zookeys.1130.91325

Cieszyńska A. H., Knopik-Skrocka A. B., Sobieszczuk-Nowicka E. A., Szwed A. 2022. Projekt WILK wsparcie i lokowanie kompetencji jako oferta edukacji spersonalizowanej dla studentów Wydziału Biologii UAM w Poznaniu. Tutoring Gedanensis. Czasopismo Tutees i Tutorów. 7(2): 4-12. doi:10.26881/tutg.2022.2.01

Stanicka K., Woźniak M., Sosnowska K., Mrówczyńska L., Sip A., Waśkiewicz A., Ratajczak I. 2022. Aktywność biologiczna i profil fenolowy ekstraktu z łupiny orzecha włoskiego. Postępy Fitoterapii 23(1): 17-22. doi:10.25121/PF.2022.23.1.17

Tomiczak K., Adamus A., Cegielska-Taras T., Kiełkowska A.,  Smyda-Dajmund P., Sosnowska K., Szała L. 2022. Tissue culture techniques for the production of interspecific hybrids in Poland: history and achievements. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. doi:10.5586/asbp.9119

Pieńkowska J. R., Manganelli G., Proćków M., Gürelli G., Kosicka E., Giusti F., Lesicki A. 2022. Monacha samsunensis (Pfeiffer, 1868): another Anatolian species introduced to Western Europe, where it is known as Monacha atacis Gittenberger & de Winter, 1985 (Gastropoda: Eupulmonata: Hygromiidae). The European Zoological Journal. 89(1): 966-90. doi:10.1080/24750263.2022.2100932

Manganelli G., Lesicki A., Benocci A., Barbato D., Miserocchi D., Pieńkowska J., Giusti F. 2022. A small slug from a tropical greenhouse reveals a new rathouisiid lineage with triaulic tritrematic genitalia (Gastropoda: Systellommatophora). Zoological Journal of the Linnean Society: 1-28. doi:10.1093/zoolinnean/zlac054

Golczak A., Insińska-Rak M., Davoudpour A., Hama Saeed D., Ménová P., Mojr V., Cibulka R., Khmelinskii I., Mrówczyńska L., Sikorski M. 2022. Photophysical properties of alloxazine derivatives with extended aromaticity — potential redox-sensitive fluorescent probe. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 272: 120985. doi:10.1016/j.saa.2022.120985