„Wpływ struktury krajobrazu na dynamikę bioróżnorodności. Znaczenie intensyfikacji rolnictwa i innych czynników dla bioróżnorodności siedlisk ludzkich oraz innych środowisk w krajobrazie rolniczym”Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Mobilność Plus 1654/MOB/V/2017/0 )Kierownik: dr Zuzanna RosinOkres realizacji: 2018-2021