prof. UAM dr hab. Ewa Chudzińskaprofesor uczelni ewa.chudzinska@amu.edu.pl 61-829-58-59 prof. UAM dr hab. Alina Bączkiewiczprofesor uczelni alina.baczkiewicz@amu.edu.pl 61-829-58-63 prof. UAM dr hab. Katarzyna Buczkowska-Chmielewskaprofesor uczelni katarzyna.buczkowska@amu.edu.pl 61-829-58-63 prof. UAM dr hab. Konrad Celińskiprofesor uczelni konrad.celinski@amu.edu.pl 61-829-58-62 prof. UAM dr hab. Julia Durzyńskaprofesor uczelni julia.durzynska@amu.edu.pl 61-829-58-57 prof. UAM dr hab. Iwona Melosikprofesor uczelni iwona.melosik@amu.edu.pl 61-829-58-60 prof. […]