Baranek J., Kaznowski A., Lorent D. Białko Cry9_B9 i jego zastosowanie. 2020. Patent wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.