Baranek J., Kaznowski A., Banaszak M. Białkowa kompozycja owadobójcza. 2020. Patent wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.