Znaczenie chloroplastowych proteaz wewnątrzbłonowych w odpowiedzi roślin na stresy abiotyczne (dr Małgorzata Adamiec)

Znaczenie chloroplastowych proteaz wewnątrzbłonowych w odpowiedzi roślin na stresy abiotyczne (dr Małgorzata Adamiec)