Zmienność rozwojowa gametofitu żeńskiego u roślin okrytozalążkowych (prof. UAM dr hab. Rafał Mól)

Zmienność rozwojowa gametofitu żeńskiego u roślin okrytozalążkowych (prof. UAM dr hab. Rafał Mól)