Zadworny M., Bagniewska-Zadworna A. 2021. Śmierć korzeni. Głos Lasu. 09/2021: 26-27.

Zadworny M., Bagniewska-Zadworna A. 2021. Śmierć korzeni. Głos Lasu. 09/2021: 26-27.