Występowanie ślimaków Monacha cartusiana Müller i Monacha claustralis Rossmässler w Europie w świetle badań molekularnych (dr Joanna Pieńkowska, prof UAM dr hab. Andrzej Lesicki)

Występowanie ślimaków Monacha cartusiana Müller i Monacha claustralis Rossmässler w Europie w świetle badań molekularnych (dr Joanna Pieńkowska, prof UAM dr hab. Andrzej Lesicki)