Wpływ agonistów i antagonistów receptorów muskarynowych na profil białkowy ciała tłuszczowego owadów (dr Szymon Chowański)

Wpływ agonistów i antagonistów receptorów muskarynowych na profil białkowy ciała tłuszczowego owadów (dr Szymon Chowański)