Wpływ agonistów i antagonistów receptorów muskarynowych na aktywność wybranych szlaków metabolicznych w ciele tłuszczowym owadów (dr Szymon Chowański)