Woźniak M., Mrówczyńska L., Waśkiewicz A., Rogoziński T., Ratajczak I. 2019. Phenolic profile and antioxidant activity of propolis extracts from Poland. Natural Product Communications. 14(5): 1934578X19849777. doi:10.1177/1934578X19849777

Woźniak M., Mrówczyńska L., Waśkiewicz A., Rogoziński T., Ratajczak I. 2019. Phenolic profile and antioxidant activity of propolis extracts from Poland. Natural Product Communications. 14(5): 1934578X19849777. doi:10.1177/1934578X19849777