Wawrzyniak R. T., Guzowska M., Wasiak W., Jasiewicz B., Bączkiewicz A., Buczkowska-Chmielewska K. 2023. Seasonal variability of volatile components in Calypogeia integristipula. Molecules. 28(21): 1-23. doi:10.3390/molecules28217276