Warowicka A. 2022. Namnażanie i izolacja wirusowych cząstek. in: Wirusologia. Ed. Goździcka-Józefiak A. Wydawnictwo Naukowe PWN. pp.: 318-20.