Urbański A., Czarniewska E., Baraniak E., Rosiński G. 2013. Morfologia, aktywność fizjologiczna oraz praktyczne wykorzystanie badań na hemocytach owadów. Postępy Biologii Komórki. 40(2): 295-306.

Urbański A., Czarniewska E., Baraniak E., Rosiński G. 2013. Morfologia, aktywność fizjologiczna oraz praktyczne wykorzystanie badań na hemocytach owadów. Postępy Biologii Komórki. 40(2): 295-306.