„Nie zajmuj się naraz wielu sprawami (…) jeżeli chcesz zachować pogodę ducha.”
– Demokryt

„Nie zajmuj się naraz wielu sprawami (…) jeżeli chcesz zachować pogodę ducha.”

– Demokryt