„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.”
– Michał Anioł

„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość.”

– Michał Anioł