„Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.”
– Heraklit z Efezu

„Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.”

– Heraklit z Efezu