„Nagromadzenie danych to nie jest jeszcze nauka.”
– Galileusz

„Nagromadzenie danych to nie jest jeszcze nauka.”

– Galileusz