Szymczak M., Rosiński G. 2019. Funkcje fizjologiczne oenocytów owadów. Postępy Biologii Komórki. 46(3): 331-48.

Szymczak M., Rosiński G. 2019. Funkcje fizjologiczne oenocytów owadów. Postępy Biologii Komórki. 46(3): 331-48.