Rola oksydazy NADPH we wczesnej odpowiedzi oksydacyjnej siewek soi na działanie kadmu (dr Jagna Chmielowska-Bąk);

Rola oksydazy NADPH we wczesnej odpowiedzi oksydacyjnej siewek soi na działanie kadmu (dr Jagna Chmielowska-Bąk);