Rodzaje suplementów diety i charakterystyka ich oddziaływania na wybrane aspekty fizjologii człowieka – praca teoretyczna (prof. UAM dr hab. Małgorzata Słocińska)