Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Pieńkowska J., Żeromska A., Mackiewicz P. 2021. Speciation in sympatric species of land snails from the genus Trochulus (Gastropoda, Hygromiidae). Zoologica Scripta. 50: 16-42. doi:10.1111.zsc.12458

Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Pieńkowska J., Żeromska A., Mackiewicz P. 2021. Speciation in sympatric species of land snails from the genus Trochulus (Gastropoda, Hygromiidae). Zoologica Scripta. 50: 16-42. doi:10.1111.zsc.12458