Poręba E., Barylski J. 2022. Wykorzystanie wirusów w biotechnologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. in: Wirusologia. Ed. Goździcka-Józefiak A. Wydawnictwo Naukowe PWN. pp.: 293-98.