Polcyn W. 2013. Biologia interakcji. Przewodnik – formy i metody pracy dydaktycznej w kształceniu uniwersyteckim: 49-56.

Polcyn W. 2013. Biologia interakcji. Przewodnik – formy i metody pracy dydaktycznej w kształceniu uniwersyteckim: 49-56.