Pązik R., Zięcina A., Zachanowicz E., Małecka M., Poźniak B., Miller J., Śniadecki Z., Pierunek N., Idzikowski B., Mrówczyńska L., Ekner-Grzyb A., Wiglusz R. J. 2015. Synthesis, structural features, cytotoxicity, and magnetic properties of colloidal ferrite spinel Co1–xNixFe2O4 (0.1 ≤ x ≤ 0.9) nanoparticles. European Journal of Inorganic Chemistry. 2015(28): 4750-60. doi:10.1002/ejic.201500668

Pązik R., Zięcina A., Zachanowicz E., Małecka M., Poźniak B., Miller J., Śniadecki Z., Pierunek N., Idzikowski B., Mrówczyńska L., Ekner-Grzyb A., Wiglusz R. J. 2015. Synthesis, structural features, cytotoxicity, and magnetic properties of colloidal ferrite spinel Co1–xNixFe2O4 (0.1 ≤ x ≤ 0.9) nanoparticles. European Journal of Inorganic Chemistry. 2015(28): 4750-60. doi:10.1002/ejic.201500668