Patogeneza, histologia raka jajnika oraz jego profil molekularny jako narzędzie diagnostyczne i cel terapeutyczny (prof. UAM dr Agnieszka Knopik-Skrocka)

Patogeneza, histologia raka jajnika oraz jego profil molekularny jako narzędzie diagnostyczne i cel terapeutyczny (prof. UAM dr Agnieszka Knopik-Skrocka)