Paluch E., Polcyn W. 2015. Znaczenie transportu pęcherzykowego i recyklizacji akwaporyn roślinnych. Postępy Biologii Komórki. 42(2): 375-94.

Paluch E., Polcyn W. 2015. Znaczenie transportu pęcherzykowego i recyklizacji akwaporyn roślinnych. Postępy Biologii Komórki. 42(2): 375-94.