Ntalli N., Kopiczko A., Radtke K., Marciniak P., Rosiński G., Adamski Z. 2014. Biological activity of Melia azedarach extracts against Spodoptera exigua. Biologia (Lahore, Pakistan). 69(11): 1606-14. doi:doi:10.2478/s11756-014-0454-9

Ntalli N., Kopiczko A., Radtke K., Marciniak P., Rosiński G., Adamski Z. 2014. Biological activity of Melia azedarach extracts against Spodoptera exigua. Biologia (Lahore, Pakistan). 69(11): 1606-14. doi:10.2478/s11756-014-0454-9