Nawrot R., Barylski J., Nowicki G., Broniarczyk J., Buchwald W., Goździcka-Józefiak A. 2014. Plant antimicrobial peptides. Folia Microbiologica. 59(3): 181-96. doi:10.1007/s12223-013-0280-4

Nawrot R., Barylski J., Nowicki G., Broniarczyk J., Buchwald W., Goździcka-Józefiak A. 2014. Plant antimicrobial peptides. Folia Microbiologica. 59(3): 181-96. doi:10.1007/s12223-013-0280-4