Mucha J., Zadworny M., Bagniewska-Zadworna A. 2022. Dwie połowy tego samego drzewa — im dalej tym różniej? Las Polski. 04/2022: 22-23.

Mucha J., Zadworny M., Bagniewska-Zadworna A. 2022. Dwie połowy tego samego drzewa — im dalej tym różniej? Las Polski. 04/2022: 22-23.