Mrówczyńska L., Mrówczyński W. 2013. Physiological and pathological roles of gangliosides. Postępy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej. 67: 938-49. doi:10.5604/17322693.1066059

Mrówczyńska L., Mrówczyński W. 2013. Physiological and pathological roles of gangliosides. Postępy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej. 67: 938-49. doi:10.5604/17322693.1066059