Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr 2022/45/N/NZ9/00519 

Modyfikacja RNA N6-metyloadenozyny (m6A) jako przypuszczalny przełącznik metaboliczny między przeżyciem a śmiercią komórek w indukowanym starzeniu liścia jęczmienia

Kierownik projektu: mgr Elżbieta Rudy
Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka
Okres realizacji: 2022-2026

W wyniku stałego narażenia na działanie niekorzystnych warunków rośliny wykształciły mechanizmy, które umożliwiają im przetrwanie. Jednym z nich jest przekierowanie metabolizmu na drogę starzenia. Badania nad  modelem starzenia indukowanego ciemnością (Dark-Induced Leaf Senescence – DILS), modyfikacje DNA i RNA są potencjalnym molekularnym regulatorem indukcji i progresji procesu starzenia. Podczas procesu indukowanego starzenia, następuje wzrost ekspresji enzymów odpowiedzialnych za wprowadzenie metylacji adeniny w pozycji 6 (N6-metyloadenozyny – m6A), która jest najczęstszą i odwracalną modyfikacją eukariotycznego RNA, regulującą wzrost, rozwój i reakcję organizmów żywych na stres. Efekt modyfikacji m6A wynika z dynamicznego współdziałania trzech klas enzymów: metylotransferaz RNA, demetylaz RNA i białek oddziałujących ze zmodyfikowanym RNA (Ryc.1.A). Nie jest znana ekspresja genów kodujących maszynerię enzymatyczną podczas indukowanego starzenia roślin oraz wpływ modyfikacji RNA m6A na regulację procesu starzenia. Głównym celem pracy jest pogłębienie wiedzy na temat epigenetycznej kontroli indukowanego starzenia liścia jęczmienia poprzez poznanie funkcji modyfikacji m6A. Ustalenie epigenetycznych podstaw procesu starzenia się liści pozwoli na opracowanie nowych strategii hodowlanych i ograniczenie strat w uprawach jęczmienia.

Konferencje:​

FORUM 16.05.2023 r. Poznań, Polska, Elżbieta Rudy, ‘Analysis of epigenetic changes accompanying dark-induced senescence of barley leaves’ – wystąpienie ustne​

EPICATCH 01.06.2023 r. Sofia, Bułgaria, Elżbieta Rudy, Magda Grabsztunowicz Ewa Sobieszczuk-Nowicka, ‘Analysis of RNA N6-methyladenosine (m6A) responds to accompanying dark-induced senescence in barley leaves’ – wystąpienie ustne​

PTBER 19-22.09.2023 r. Poznań, Polska, Elżbieta Rudy, Magda Grabsztunowicz, Umesh K. Tanwar, Magdalena Arasimowicz, Ewa Sobieszczuk-Nowicka,’Characteristics of Enzymatic Machinery of N6-methyladenosine RNA Modification During Dark-Induced Leaf Senescence in Barley’  poster​

Opis projektu:
https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/551863-en.pdf 

 ​