Modyfikacja aktywności kardiotropowej 4-aminopirydyny przez glikoalkaloidy — solaninę i chakoninę (dr Szymon Chowański)

Modyfikacja aktywności kardiotropowej 4-aminopirydyny przez glikoalkaloidy — solaninę i chakoninę (dr Szymon Chowański)