Metody oceny żywotności komórek kultur zawiesinowych w warunkach stresowych (prof. UAM dr hab. Jarosław Gzyl)

Metody oceny żywotności komórek kultur zawiesinowych w warunkach stresowych (prof. UAM dr hab. Jarosław Gzyl)