Malińska L., Rybska E., Sobieszczuk-Nowicka E., Adamiec M. 2014. Osmoza dotyczy wody, a dyfuzja innych cząsteczek. Czyli błędne mniemanie studentów o procesach dyfuzji i osmozy. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. 1: 85-92.

Malińska L., Rybska E., Sobieszczuk-Nowicka E., Adamiec M. 2014. Osmoza dotyczy wody, a dyfuzja innych cząsteczek. Czyli błędne mniemanie studentów o procesach dyfuzji i osmozy. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. 1: 85-92.