Malczewska-Jaskóła K., Jasiewicz B., Mrówczyńska L. 2016. Nicotine alkaloids as antioxidant and potential protective agents against in vitro oxidative haemolysis. Chemico-Biological Interactions. 243: 62-71. doi:10.1016/j.cbi.2015.11.030

Malczewska-Jaskóła K., Jasiewicz B., Mrówczyńska L. 2016. Nicotine alkaloids as antioxidant and potential protective agents against in vitro oxidative haemolysis. Chemico-Biological Interactions. 243: 62-71. doi:10.1016/j.cbi.2015.11.030