Jelonek T., Gzyl J., Arasimowicz-Jelonek M., Tomczak A., Remlein A. 2016. Wpływ wybranych wskaźników stabilności drzew na grubość ścian cewek u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria. 15(1) doi:10.17306/J.AFW.2016.1.2

Jelonek T., Gzyl J., Arasimowicz-Jelonek M., Tomczak A., Remlein A. 2016. Wpływ wybranych wskaźników stabilności drzew na grubość ścian cewek u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria. 15(1) doi:10.17306/J.AFW.2016.1.2