Izbiańska K., Floryszak-Wieczorek J., Gajewska J., Gzyl J., Jelonek T., Arasimowicz-Jelonek M. 2019. Switchable nitroproteome states of Phytophthora infestans biology and pathobiology. Frontiers in Microbiology. 10: 1516. doi:10.3389/fmicb.2019.01516

Izbiańska K., Floryszak-Wieczorek J., Gajewska J., Gzyl J., Jelonek T., Arasimowicz-Jelonek M. 2019. Switchable nitroproteome states of Phytophthora infestans biology and pathobiology. Frontiers in Microbiology. 10: 1516. doi:10.3389/fmicb.2019.01516