„Epigenetyczne mechanizmy regulacji odpowiedzi roślin na indukowany ciemnością proces starzenia liści jęczmienia jako nowe perspektywy w zwiększaniu tolerancji roślin uprawnych na stres”

„Epigenetyczne mechanizmy regulacji odpowiedzi roślin na indukowany ciemnością proces starzenia liści jęczmienia jako nowe perspektywy w zwiększaniu tolerancji roślin uprawnych na stres”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA BIS 2018/30/E/NZ9/00827)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka
Okres realizacji: 2019-2024