Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Lider X (LIDER/5/0023/L-10/18/NCBR/2019)​

EcoZyBiotics – innowacyjna metoda izolacji enzybiotyków dla weterynarii i biotechnologii​

Kierownik: dr Jakub Barylski

Biolodzy molekularni/biotechnolodzy: dr Martyna Węglewska, dr Oskar Musidlak, dr Grzegorz Nowicki​

Pomoc bioinformatyczna: mgr Zofia Bałdysz

Okres realizacji: 2019-2024

W projekcie „EcoZyBiotics” opracowaliśmy innowacyjną metodę pozyskiwania substancji o aktywności przeciwbakteryjnej, odmiennych od klasycznych antybiotyków, opartych na enzymach bakteriofagowych. Proponujemy szybką, wysokoprzepustową strategię pozyskiwania nowych enzybiotyków (enzymów o właściwościach bakteriobójczych) bezpośrednio z prób środowiskowych pobranych z otoczenia człowieka i zwierząt. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod metagenomicznych i bioinformatycznych pomijamy żmudne procedury laboratoryjnej identyfikacji substancji czynnych. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie pozyskać enzymy, których nie można uzyskać tradycyjnymi metodami. ​

Poszukujemy firm zainteresowanych współpracą lub komercjalizacją naszej technologii, w szczególności, podmiotów działających w sektorze farmacji, farmacji weterynaryjnej, środków dezynfekcyjnych i biotechnologii.


Publikacje:

Miernikiewicz, P., Barylski, J., Wilczak, A., Dragoš, A., Rybicka, I., Bałdysz, S., … & Dąbrowska, K. (2023). New Phage-Derived Antibacterial Enzyme PolaR Targeting Rothia spp. Cells, 12(15), 1997. doi: 10.3390/cells12151997

Albrycht, K., Rynkiewicz, A. A., Harasymczuk, M., Barylski, J., & Zielezinski, A. (2022). Daily Reports on Phage-Host Interactions. Frontiers in Microbiology, 13, 946070. doi: 10.3389/fmicb.2022.946070

Coutinho, F. H., Zaragoza-Solas, A., López-Pérez, M., Barylski, J., Zielezinski, A., Dutilh, B. E., … & Rodriguez-Valera, F. (2021). RaFAH: Host prediction for viruses of Bacteria and Archaea based on protein content. Patterns, 2(7). doi: 10.1016/j.patter.2021.100274

Zielezinski, A., Barylski, J., & Karlowski, W. M. (2021). Taxonomy-aware, sequence similarity ranking reliably predicts phage–host relationships. BMC biology, 19, 1-14. doi: 10.1186/s12915-021-01146-6