Dziga D., Kokociński M., Maksylewicz A., Czaja-Prokop U., Barylski J. 2016. Cylindrospermopsin biodegradation abilities of Aeromonas sp. isolated from Rusałka Lake. Toxins. 8(3): 55. doi:10.3390/toxins8030055

Dziga D., Kokociński M., Maksylewicz A., Czaja-Prokop U., Barylski J. 2016. Cylindrospermopsin biodegradation abilities of Aeromonas sp. isolated from Rusałka Lake. Toxins. 8(3): 55. doi:10.3390/toxins8030055