Czarniewska E. 2013. Hormonalna regulacja procesu rozrodu owadów. Postępby Biologii Komórki. 40(3): 455-74.

Czarniewska E. 2013. Hormonalna regulacja procesu rozrodu owadów. Postępby Biologii Komórki. 40(3): 455-74.